هیچ کس

گفتم به هیچ کس دل خود را نمی دهم

اما دلم برای همان هیچ کس گرفتفاضل نظری

/ 14 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الی

مهربان دوست در شاهراه وصل به معبود اگر کوله بار دعایت جا داشت مرا هم یاد کن ، که به یادت هستم هر چند تهی دستم.

اهورا...

مهمترین درسی که از زندگی آموختم این بود که هیچ کس شبیه حرف هایش نبود ... !

زبل خان

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پسِ پرده نهان است گر مردِ رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنرِ گامِ زمـــان است... دردا و دریغا که در این بازیِ خونین بازیچه ی ایام "دل آدمیان" است

فاطی

چقد زیباست.[دست][دست]

بیایین ثابت کنیم به هم که هنوزم بلدیم خوب زندگی کنیمو خوبی کنیم . خوبا مواظب خودتون باشید .[گل]

کتایون

افسردگی ب خسته دلی از زمانه نیست افسرده آن دلیست که از همنفس گرفت[گل]

انسان

[خنده]جو گیر شده [خنده]

همسفر جاده دلتنگی

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود «حافظ»

همسفر جاده دلتنگی

عاشقان را بگذارید بنالند همه مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید «معینی کرمانشاهی»

م.ن.آزادانی

سلام دعوتید به صرف کباب خاطرات لطفا نظرفراموش نشه منتظرتونم [گل]