پیراهن مجلسی

ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺘﯽ؟

گفت: ﺩﻭﺵ،

ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺷﺪﻡ...حسین جنتی

 

/ 4 نظر / 48 بازدید
انسان

[هورا][دست]

مات خدا

احساسات آدمو قلقلک میده... واقعا قشنگه .[گل]

برای دل خودم

باز هم کشته و بازنده ی این جنگ منم که تو با لشکر چشمانت و ... من یک نفرم !