معماری سازه

لبخند بزن...

گاهی قوسی کوچک ،

میتواند معماری یک سازه را عوض کند...!

 

گفتند لبخند !!!!

نه دیگه قهقهه .........

/ 9 نظر / 10 بازدید
ترمه

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﻬﺎﺭ ﻋﻤﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﺣﺎﻝ، ﺗﻮ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ...!

همسفر جاده دلتنگی

برای شناخت بهتر آدم ها، کافیه یک بار برخلاف میلشون عمل کنی ... «وودی آلن»

همسفر جاده دلتنگی

بعضی وقت ها دنبال یک کلید «Shift» می گردم! برای دیدن اون روی آدم ها!

همسفر جاده دلتنگی

چرا همه می گویند: چون می گذرد غمی نیست؟ چرا هیچ کس نمی گوید: تا بگذرد درد کمی نیست ...

همسفر جاده دلتنگی

هیچ وقت ... واسه نگه داشتن کسی که تفاوتت رو با بقیه نمی فهمه، تلاش نکن ...

همسفر جاده دلتنگی

زمان، آدم ها را عوض نمی کند زمان، حقیقت آدم ها را آشکار می کند!