فراموشی

هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش در برود

و تو را از یاد ببرد،

همه چیز برمی گردد به اولویت های ذهن آن آدم،

اگر کسی به هر دلیلی تو را فراموش کرد،

فقط یک دلیل دارد:

تو جزء اولویت هایش نیستی...  پائولو کوئلیو 

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
khodai

[گل][تایید][تایید][گل][گل][دست][دست][گل]

کمی بودن

بله ......

الی

درسته ولی خب این روزها اینقدر همه گرفتار هستند که نمیشه از همه توقع داشت