بیمار غمت

از یاد تو بر نداشتم، دست هنوز

دل هست به یاد نرگست ،مست هنوز


گر حال مرا حبیب پــرسد گویید :

بیمار غمت را نفسی هست هنوز

 

استاد شهریار

 

/ 21 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گل پامچال

جهان کاردستی نیمه کاره ی کودکی ست که همیشه ی خدا قیچی را به چسب ترجیح داده است ... سلام وصبح شما بخیر[گل]

وحید53

به صد ندهم لذت بیماری را))

پروانه ات خواهم ماند...

به خورشيد بگوئيد که بي وقت مزن دم امشب ، شب وصل است نگه دار نفس را

فرهاد

با شعرطنزپسران ترشيده آپم بياي خوشحال ميشم[گل] . روز و شب با خودت نرو هی ور با تو هستم ، بله ، شما ... دختر قلب تو گرچه واقعــا پاک است! خواهرم خوشگلی خطرناک است با چنان تیپ و این چنین ترکیب صــورتی مثــل کاغذ تذهیب ، وقتی از خانه می زنی بیرون مرد صدساله می شود دل خون! [گل] [خنده]

الی

سلام خیلی زیبا بود

مسافر

. آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که، بــــرای نزدیکــــــ ـــ شدنشــــون، باید ازشــــون دوریــــــــ کـــرد…

مسافر

در این زمانه آدمها …! حتی حوصله ندارند به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند … چه برسد به اینکه بخواهند سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند … در واژه نـامـه ی مجـازی ..!

آوا

خدا تنها پادشاه بی نیازیست که ما را بی نهایت دوست دارد و ما عجیب بی محلی میکنیم...!