اخوان ثالث

هی فلانی!

زندگی شاید همین باشد

یک فریب ساده و کوچک

آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را

جز برای او و جز با او نمی خواهی

من گمانم زندگی باید همین باشد ...

 

مهدی اخوان ثالث

 

شهر یور سال 69، مهدی اخوان ثالث بدرود حیات گفت

/ 22 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محبــا

بزرگترین خوشبختی این است که خداوند آنقدر عزیزت بدارد که وجودت آرامش بخش دیگران باشد [گل]

زبل خان

سلام آقا پویا ممنونم که بهم سر میزنید

زبل خان

قلب، مهمانخانه نيست که آدم‌ ها بيايند دو سه ساعت يا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند. قلب، لانه‌ ی گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود و در پاييز باد آن را با خودش ببرد. قلب، راستش نمی دانم چيست؟ اما اين را می دانم که فقط جای آدمهای خيلی خيلی خوب است! برای همیشه…

Nafas

این قــانــون طبیعـــ ـت است زخــــ ـم که مــــی خــــوری اعتــمــآدت به خودت سُــــست مـــی شـــود . . . و بـــاورت رنــــگ شـــَک مــــی گیــــــرد آن وقــــ ـت تنهـ ـاتـــــر از همیــــشه می نشـیــــــنی کنــ ـج زنـــــدگـــــی و مــی شمـــــاری دردهایــــــت را[گل]

Nafas

بــــﻌـﻀــﯽ ﻭﻗــﺘـﺎ ﺁﺩﻡ ﻋــﺠﻴـﺐ ﺩﻟــﺶ ﻣﻴــﺨـﻮﺍﺩﻳــﮑـﯽﺑــﻬــﺶ ﮔﻴـــﺮ ﺑـــﺪﻩ ! ﺍﺯﺵ ﺑــﭙــﺮﺳــﻪ ﮐــﺠـﺎﻳــﯽ؟؟؟ ﮐــﺠــﺎ ﻣﻴــﺮﯼ؟؟؟ ﮐــﯽ ﻣﻴـــﺎﯼ؟؟؟ ﺯﻭﺩ ﺑـــﺮﻭ ﺧــﻮﻧــﻪ ! ﺭﺳــﻴـﺪﯼ ﺯﻧـﮓ ﺑـــﺰﻥ !! ﻫـــﻮﺍ ﺳـــﺮﺩﻩ ﻟــﺒـﺎﺱ ﮔـــﺮﻡ ﺑـﭙـــﻮﺵ ...ﺗــﺎ ﺩﻳـــﺮ ﻭﻗـﺖ ﺑـــﻴـﺪﺍﺭ ﻧــﻤـــﻮﻥ ... ﺣـــﺘـﯽ ﺑــﺎﻫــﺎﺕ ﻗـــﻬــﺮ ﮐـــﻨـﻪ ، ﺑــﺎﻫــﺎﺵﻗــﻬــﺮﮐــﻨــﯽ ... ﻧـــﺎﺯﺕ ﺭﻭ ﺑــﮑـﺸـــﻪ ! ﻧـــﺼـﻔــﻪ ﺷــﺒـﯽ ﺑـﻬـﺖ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑـــﺪﻩ ... ﺑـــﺪﻭﻧــﯽ ﺗــﻮ ﺑــﻲ ﺧــﻮﺍﺑﻴــﺎﺷـــﻢ ﺑــﻪﻳــﺎﺩﺗـــﻪ ... ﺑـــﺎﻳـﺪ ﻳـــﮑـــﯽ ﺑـــﺎﺷــﻪ ﻧــﮕـﺮﺍﻧـﺖﺑـــﺎﺷـــﻪ ... ! ﺑـــﺎﻳــﺪ ﻳـــﮑــﯽ ﺑـــﺎﺷــﻪ ﺑـﻬـﺖ ﺑــﮕـــﻪ :ﻣــﻮﺍﻇـﺐ ﺧـــﻮﺩﺕﺑــﺎﺵ ! ...ﺁ آﺩﻡ ﻫـــﯽ ﻣـــﻴﺨــﻮﺍﺩ ﺑــﻪ ﺭﻭﯼ ﺧـــﻮﺩﺵﻧـــﻴــﺎﺭﻩ، ﻫــﯽﺑـﮕـــﻪ ﻫــﻤﻴــﻨـﺠـــﻮﺭ ﯼ ﺧــﻴـﻠــﻴـــﻢ ﺧـــﻮﺑــﻪ ! ﻭﻟــﯽ ﻳـــﻪ ﻭﻗـــﺘــﺎﻳـــﯽ ﺩﻳـــﮕــﻪ ﻧـــﻤﻴـــﺸــﻪ،ﺩﻳـــﮕــﻪﻧــﻤﻴــﺘـﻮﻧـــﻪ ! ﺑـــﻌـﻀـــﯽ ﻭﻗـــﺘــﺎ ﺁﺩﻡ ﺣـﺲ ﻣﻴــﮑﻨــﻪﻣــﻴﺨــﻮﺍﺩ ﻳـــﻪﺣـــﺮﻓـﺎﻳـﯽ ﺭﻭ ﺑـــﺸـﻨـــﻮﻩ ... بــــﻪ ﺣـــﺴـﺎﻳــﯽ ﺭﻭ ﺗـــﺠــﺮﺑــﻪ ﮐــﻨـــﻪ ! بـــﻌـﻀـــﯽ ﻭﻗــﺘــﺎ ﺁﺩﻡ ﺩﻟـﺶ ﻣـــﻴﺨـــﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳـﻪﻳـﮑــﯽ ﻣـﻬـــﻢ ﺑـــﺎﺷـــﻪ . ﻫـﻤﻴــــﻦ/.

نورا

خیلی زیبا بود!!!

همسفر جاده دلتنگی

خدا مرحم تمام دردهاست، هر چه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد خدا برای پر کردنش بیشتر در وجودت جای می گیرد ...

مریم

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم… نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم… برای اینکه نگذارم آنها بیایند…

اهورا...

بــه آنـهـایــی کـه دوستشـان دارید بــی بـهـانـه بـگـویـید دوسـتـت دارم بــگـویـید در ایـن دنـیـای شـلوغ ســنـجـاقـشـان کـرده ایـد بــه دلـتـان بــگویـید گـاهـی فـرصت بـا هـم بـودنـمـان کـوتـاه تـر از عـمـر شـکـوفه هـاســت خدایش بیامرزد....عکس زیبایی بود شـما بگویید، حــَتی اگـــر نـشـنـوند...