کبریت سوخته

تولد انسان روشن شدن کبریتی است
 
و مرگش خاموشی آن!
 
بنگر در این فاصله چه کردی؟!!
 
گرما بخشیدی...؟!
 
یا سوزاندی...؟!!
                                                                                   ؟
 

/ 5 نظر / 12 بازدید
دریا

آه ای خداکه دست توانایت بنیان نهاده عالم هستی را بنمای روی وازدل من بستان شوق گناه ونفس پرستی را [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

الی

سلام مرسی زیباست. تصویر زیبایی هم انتخاب کردین

همسفر جاده دلتنگی

خدا کند که گرما بخشیده باشیم و بعد از رفتن فاتحه ای نثارمان کنند نه لعن و نفرین [گل][گل][گل]

همسفر جاده دلتنگی

به دل صد گونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلب ها «هاتف اصفهانی»