مرگی پر از امید

یک روز آرام می گیریم و

چشم از دنیا می بندیم

کاش آنروز

با لبخندی پر از رضایت پروردگار

دوباره دیده بگشائیم .....

 

 

الهی مهرت را چو گردنبندی برگردن ناتوان "من" نهاده ای  

و من پای بسته به راهت عاشقانه قدم برمیدارم

باشد که روشنم گردانی...

/ 16 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شاپرک

ای آنکه طلبکار خدایی به خودآ از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا [گل]

دختر کوچولو

گمانم زندگی باید همین باشد ! یک فریب ساده کوچک آن هم از دست عزیزی که، تو دنیا را، جز برای او و جز با او نمی خواهی، بی گمان باید همین باشد ... مهدی اخوان ثالث‬[گل]

کمی بودن

امام صادق(ع): دعا،تقدیرالهی راتغییرمی دهد...هرچندمحکم وقطعی باشد

علم زندگی

به یاد داشته باش من می ‌توانم خوب،بد،خائن،وفادار،فرشته ‌خو یاشیطان صفت باشم من می توانم تو را دوست داشته یااز تو متنفرباشم، من می توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم، چرا که من یک انسانم، و اینها صفات انسانى است و توهم به یاد داشته باش من نباید چیزى باشم که تو می خواهى ، من را خودم از خودم ساخته ام، تو را دیگرى باید برایت بسازد و توهم به یاد داشته باش منى که من از خود ساخته ام، آمال من است ، تویى که تو ازمن می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند. لیاقت انسانها کیفیت زندگى را تعیین میکند نه آرزوهایشان و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می خواهى و تو هم می توانى انتخاب کنى که من را می خواهى یا نه ولى نمی توانى انتخاب کنى که از من چه می خواهى . می توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم ، و من هم. می توانى از من متنفر باشى بى هیچ دلیلى و من هم ، چرا که ما هر دو انسانیم. این جهان مملواز انسانهاست ، پس این جهان می تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد. تو نمی توانى برایم به قضاوت بنشینى وحکمی صادر کنی ومن هم، قضاوت و صدورحکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است. دوستانم مرا

جهان پاک

بسیار بسیار تامل برانگیز...واقعا ممنون

دریا

اگر همه ی دنیا مارو تحریم کنند خدا با ماست اما اگر خدا تحریممون کنه،از دست هیچکسی کاری ساخته نیست بزرگترین تحریم بشریت توسط خدا صورت گرفته مهدی(عج)رو بر ما تحریم ک ردند چون قدرشناس یازده مهدی اول نبودیم

ترمه

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند !

الی

خدا خودش کمکمون کنه

آسمان آبی

دست محبت خدا؛ بهترین هدیه در دستان من است ...