هوس زیارت

ما را کبوترانه وفادار کرده است

آزاد کرده است و گرفتار کرده است

بامت بلند باد که دلتنگی ات مرا

از هرچه هست غیر تو بیزار کرده است

خوشبخت آن دلی که گناهِ نکرده را

در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است

تنها گناه ما طمع بخشش تو بود

ما را کرامت تو گنه کار کرده است

چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر

قربان آن گلی که مرا خوار کرده است!

 

/ 23 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همسفر جاده دلتنگی

خداوند آنگاه که قدرت حافظه را به ما می بخشید بسیار سخاوتمند بود. می دانست در زمستان، همواره می توانیم بهار را به یاد بیاوریم و لبخند بزنیم.

همسفر جاده دلتنگی

فرقی نمی کند! بگویم و بدانی! یا ... نگویم و ندانی! فاصله دورت نمی کند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جای داری ...

همسفر جاده دلتنگی

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته ست دریایم و نیست باکم ازطوفان دریا همه عمر خوابش آشفته ست «شفیعی کدکنی»

همسفر جاده دلتنگی

حکایت زندگی ما شده مثل دکمه ی پیراهن اولی رو که اشتباه بستی تا آخرش اشتباه میری ... بدبختی اینه که زمانی به اشتباهت پی می بری که رسیدی به آخرش ...

همسفر جاده دلتنگی

بخت و اقبال اگر با دل ما لج بکند یا زمین داغ شود ابر سیاه لج بکند خشک گردد اگرچشمه اگر دریاچه یا اگر ما شده ایم روی زمین بازیچه باز هم این دل ما تشنه ی یک جرعه وفاست ...

همسفر جاده دلتنگی

می خواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم ... در دورترین نقطه ... دقت کن! رسیدن به من آسان نیست. اگر همتش را نداری آسیبی به درخت نزن ... به همان سیب های کرم خورده ی پای درخت قانع باش ...

همسفر جاده دلتنگی

وای از آن لحظه که کارَت به نگاهی بکشد کار و بارت به غمِ چشم سیاهی بکشد قصه‏ام قصه ی سرباز غریبی شده که کار عشقَش به درِ خانه ی شاهی بکشد این خودش حس غریبی ست، نمی‏دانم چیست؟ این که هر روز مرا جانب راهی بکشد عشق آن است که رودی سرِ عاشق شدنَش جای دریا تنِ خود را ته چاهی بکشد روزهایی ست که در آتش خود می سوزم آدمی خلق شده بار گناهی بکشد گفته بودند که سیگار مضر است ولی هر که عاشق شده رسم است که گاهی بکشد در خودم غرق ...، گدایی سرِ کوچه می گفت وای از آن لحظه که کارَت به نگاهی بکشد «امیر نظام دوست»

همسفر جاده دلتنگی

من کارگردان ... و تو بازیگر ... نقش تو ماندن است ... تو فقط، بازی کن !... من هم، فقط می گویم ... کات !... از اول... «حسین رمضانی»

متنا و پیاماتون عالین، عالی خدا خیر دنیا و آخرتو نصیبتون کنه التماس دعا

من تو حرم امام رضا براتون دعای مخصوص میکنم باشد که مستجاب بشه