کار با عشق

کار با عشق آنست که پارچه ای را با تار و پود قلب خویش ببافی


بدین امید که معشوق تو آن را به تن خواهد کرد


کار با عشق آنست که خانه ای را با خشت محبت بنا کنی


بدین امید که محبوب تو در آن زندگی خواهد کرد


کار با عشق آنست که دانه ای را با لطف و مهربانی بکاری


و حاصل آن را با لذت درو کنی


چنان که گویی معشوق تو آن را تناول خواهد کرد


و بالاخره کار با عشق آنست که هر چیز را با نفس خود جان دهی


و بدانی که تمام پاکان و قدیسان عالم در کار تو مینگرنددکترالهی قمشه ای

 

/ 3 نظر / 31 بازدید
فرنگیس

روی رف تنگ بلور پشت سر ستون نور از گلاب پاش طلا میریزه عطر صدا صدای ساعت گل صدای یه قل دو قل صدای زنجره ها عشق بی وقفه ما بگو پس فرفره چهار پر کاغذی کجاس؟؟ چشم کی دنبال دنباله بادبادک ماس؟؟ نزار قیقاج بزنه کله کنه پایین بیاد اوج بادبادک ما رهایی ترانه هاس ظهر داغ و کوه یخ من و این گوله نخ از تو دنباله من سرخی لاله من نکنه دوباره باز بشکنه به سرو ناز بال بادبادک ما پر پرواز صدا بگو پس فرفره چهار پر کاغذی کجاس؟؟ چشم کی دنبال دنباله بادبادک ماس؟؟ نزار قیقاج بزنه کله کنه پایین بیاد اوج بادبادک ما رهایی ترانه هاس ظهر داغ و کوه یخ من و این گوله نخ از تو دنباله من سرخی لاله من نکنه دوباره باز بشکنه به سرو ناز بال بادبادک ما پر پرواز صدا فرفره های بی باد بادبادکی که افتاد یعنی که این بی نفس هوای تازه میخواد بینهایت زیبا بود[گل]

ترمه

بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را مثل : بابا ، مامان ، پدربزرگ … آلبرت انیشتین