پیراهن مردونه

آعــــوش ِ تـــــو چقــــــدر می آیــــد بــه قــــامتـم

در آن بـــه قـــــدر پیـــــــرهن ِ خــــویش راحتـــــمعلیرضا بدیع

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
فائزه

خداست دیگر... دنبال بهانه برای بخشش میگردد ولی انسان است دیگر... آغوش شیطان را گرمتر میبیند

دریا

اگردارم دلی فدای دوست میسازم دراین دنیای بی حاصل به لطف دوست میسازم [گل][گل][گل]

paleblue

تنها خوشبخت بودن! اما چه رنجی است لذت‌ها را تنها بردن، و چه زشت است زیبایی‌ها را تنها دیدن، و چه بدبختی‌ی آزاردهنده‌ای است، تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن، سخت‌تر از کویر است