کلبه پدری

ﺩﻟﻬﺎﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ...

عاشق آسمان که باشی

دیگر چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت پیدا شود ...

فقط می مونه تکلیف اون کلبه جنگلی !!!

 

/ 8 نظر / 14 بازدید
دریا

دست عشق از دامن دل دور باد! می‌توان آیا به دل دستور داد؟ می‌توان آیا به دریا حكم كرد كه دلت را یادی از ساحل مباد؟ موج را آیا توان فرمود: ایست! باد را فرمود: باید ایستاد؟ آنكه دستور زبان عشق را بی‌گزاره در نهاد ما نهاد خوب می‌دانست تیغ تیز را در كف مستی نمی‌بایست داد ...............................................[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دریا

اگر عشق نبود از غم خبری نبود اگر عشق نبود دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود؟ بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود این دایره‌ی کبود، اگر عشق نبود از آینه‌ها غبار خاموشی را عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود؟ در سینه‌ی هر سنگ دلی در تپش است از این همه دل چه سود اگر عشق نبود؟ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل].............................

آسمان آبی

اگر توقعی نداشته باشید؛همیشه با چیزی سورپرایز خواهید شد

همسفر جاده دلتنگی

درد اینجاست .. که درد را نمی شود ... به هیچ کس حالی کرد ... «محمود دولت آبادی»

همسفر جاده دلتنگی

مثل یک دانه ی برف توی هوا قاپیدم نگاهت را مشت که باز کردم هیچ نبود ... «هادی هادی کامران»

همسفر جاده دلتنگی

کلمات بسیار مهمند. کلمات می سازند و نابود می کنند. کلمات باقی می مانند ... «داگلاس کندی»

همسفر جاده دلتنگی

خداوند معجزه کرد انسان را آفرید ما نیز معجزه کنیم انسان بمانیم ...

همسفر جاده دلتنگی

ارزشمندترین مکان هایی که در دنیا می توان حضور داشت: در فکر کسی ... در دعای کسی ... و در قلب کسی ست ...