من نمی آیم ..

ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺒﺮ

ﺳﭙﺲ

ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩ

ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﻢ......

 


/ 10 نظر / 13 بازدید
nazanin

و تو فکر میکنی خاموش شده اند ، دلتنگی هایی که هر روز ساکتشان میکنم دلواپسم ، کجای قصه مان سکوت کرده ای که تو را نمیشنوم

آفتاب

ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﻑ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﺧﺮﯾﺪﻥ، ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﮑﯽ ﺭﻓﺘﻦ، ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ... ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﺮﻑ ﺑﺒﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﭘﺪﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺕ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﻏﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺖ ﻭ ﭼﮑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ... ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﺮﻑ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﺬﺍﺏ !!...؟؟؟ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ

behdone

یاد همه ی روزهای بی آلایش به خیر اگه بخواهیم دوباره میتوان چنین بود.

khodai

[گل][ناراحت][گل]

سعید

محشره [دست]

ساجده

انسان همان چیزی می شود که به آن می اندیشد . با ناخواسته های خود نجنگ ، چرا که قویتر و بزرگتر می شوند. با این کار تمام تمرکز خود را بر روی چیزهایی که نمی خواهی ، میگذاری و ناخواسته ها را به سوی خود جذب می کنی! بدان که زنـدگـی مـا بـازتـاب بـاورمـان اسـت؛ هـنـگـامـی کـه عـمـیـق تـریـن بـاورهـای خـود را دربـاره زنـدگـی تـغـیـیـر مـی دهـیـد . . . زنـدگـی هـم بـه هـمـان انـدازه تـغـیـیـر مـی کـنـد ! . . .[گل]

فائزه

من پیشنهاد می کنم.... بیا باهم به روزهای قبل برویم بعد دیگر هیچ کداممان برنگردیم..