صدورانقلاب

وقتی بعضی خیابانهای تهران را با بعضی خیابان های بیروت مقایسه میکنیم

به این نتیجه میرسم که...

شاید در صدور انقلاب کمی زیاده روی کرده ایم !!

همه اش را صادر کردیم !!!

بیشترش را به لبنان...!

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

احسنت، کاملا درسته [دست][گل][گل][گل]

همسفر جاده دلتنگی

در گوشِ دلم گفت فلک پنهانی حُکمی که قضا بُود ز من می دانی؟ در گردشِ خود اگر مرا دست بُدی خود را برهاندمی ز سر گردانی

الی

موافقم [گل]