بدهکاری به آرزوها

مــــا به آرزوهایمان

یک رسیدن

بدهـــکاریم...

 

علی طاهری

/ 12 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آسمانها

خدایا من را ببخش که درهائی را کوبیدم که خانه تو نبود.

زهـــــرا

نمی دانم فرهاد از چه می نالید او که تمام زندگیش شیرین بود!

ترمه

رازِ راه رفتن است راز رودخانه پل رازِ آسمان ستاره است رازِ خاک گُل رازِ اشک ها چکیدن است رازِ جوی آب رازِ بال ها پریدن است رازِ صبح آفتاب رازهای واقعی رازهای بر ملاست مثل روز،روشن است راز این جهان خداست..

دریا

خدایا دلم گرفته ، میان این همه آرزوها ، دلتنگ ترین بنده ات را دریاب . . .

یگانه

آرزو دارم نوروزی که پیش رو داری، آغاز آن روزی باشد که آرزو داری...

دختر کوچولو

به سلام ها دل نمی بندم از خداحافظی ها غمگین نمی شوم دیگر عادت کرده ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید و ماه[گل]

shiva

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است … رابیندرانات تاگور +درسته...[گل]

همسفر جاده دلتنگی

دو تا قمری پشت پنجره لانه کرده اند یعنی همین روزها می آیی؟ «علی رضا بهرامی»

همسفر جاده دلتنگی

گاهی باید رفت و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت مثل یاد مثل خاطره مثل لبخند رفتنت ماندنی و باارزش می شود وقتی که باید بروی ، بروی و ماندنت پوچ و بی فایده ست وقتی که نباید بمانی ، بمانی «آنا گاوالدا»

ﻣﻦ ﻫﻨوز ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ... ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ... ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ... ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ. «ناظم حکمت»