بیدار می خواهم تو را

روزها در فکر و شب ها خواب می بینم تو را

 

 

  خواب شب بیهوده است بیدار میخواهم تو را

 

 

/ 30 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Nafas

گمان میکنم هر انسانی روزی، جای خالی دوست را حس خواهد کرد؛ شاید روزی که تنها کفش‌های خالی اش مانده باشد ...

دریا

جزخداکیست که درسایه لطفش برویم رحمت اوست که هرلحظه پناه من وتوست

فائزه

گنجشکی به آتش نزدیک میشد و برمیگشت پرسیدند چه میکنی ؟ گفت در این نزدیکی چشمه هست و من نوکم را پر آب میکنم و روی آتش میریزم . گفتندحجم آتش درمقایسه باآبی که می آوری بسیار زیاد است واین فایده ندارد . گفت شاید نتوانم آتش را خاموش کنم اما هنگامیکه خداوند پرسد زمانیکه دوستت در آتش میسوخت چه کردی ؟ پاسخ میدهم هر آنچه ازمن برمی آمد

کلبه شعر

خواب رؤیای فراموشی هاست خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست...‏

سحر جون

همیشه نسبت به کسانی که بیشتر دوست داریم سختگیرتر میشویم چون توقع انجام خیلی کارها را از آنها نداریم !

مریم

تونل ها به ما میگویند که " همیشه راهی هست" حتی در دل سنگ..

شاپرک

اعتماد، ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .[گل]

سپیده

دوستی یک اتفاق است و جدایی یک قانون!! کاش هیچ اتفاقی منجر به قانون نشود...