تدبیر چه فرمایی

عاشق شده ام بر تو تدبیر چه فرمایی ؟

     از راه صـــلــاح آیـــم یا از ره رســوایــی ؟

تا جان و دلم باشد چون جان و دلت جویم

     یا مـن به کـنـار افتـم یا تــو به کنــار آیــی

در دوستیت شهری گشـتنـد مـرا دشـمن

     بر من که کند رحمت گر هم تو نبخشایی

زین سان که منم بی تو دور از تو مبادا کس

     نه دسـتـرسـی بر تو نه بـی تو شـکـیبـایـی

 

/ 17 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همسفر جاده دلتنگی

غمناک ترین لحظه زندگی را از کسی تجربه می کنی که شیرین ترین خاطرات زندگی را با او داشتی ...

همسفر جاده دلتنگی

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد «دکتر علی شریعتی»

همسفر جاده دلتنگی

افرادی که از اندیشه های نو می ترسند، پیش از آنکه شروع کنند محکوم به فنا هستند موفقیت مستلزم داشتن بردباری و ذهنی روشن است ...

همسفر جاده دلتنگی

امروز هر چقدر بخندی و عاشق باشی از محبت عالم کم نمی شود، پس بخند و عاشق باش ... امروز هر چقدر خدا رو صدا کنی خدا خسته نمی شود، پس صدایش کن، منتظر توست، منتظر آرزوهایت، خنده هایت، گریه هایت ... امروز ... امروز است، امروز زیباترین روز دنیاست امروزتان عاشقانه امروزتان شاد

همسفر جاده دلتنگی

بارالها؛ در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم حاصل شد، در حالیکه ای قصه ای کودکانه بیش نبود دریافتم که من باید تلاش کنم و قدم بردارم ولی در ادامه اگر تو بخواهی می شود و اگر نه، نمی شود به همین زیبایی و سادگی ...

همسفر جاده دلتنگی

به شخصیت خود ... بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید ... زیرا شخصیت شما جوهر وجود شما و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به شماست ... «جان وودن»

همسفر جاده دلتنگی

روزی كه پشت سر می گذارید، هرگز كامل نخواهد بود، مگر اینكه در آن روز، خدمتی به كسی كنید كه توانایی انجام آن را نداشته باشد. «جان وودن»

همسفر جاده دلتنگی

مگر می شود در ازای تخریب روح و قلب و احساس و دنیای یک انسان، تنها یک کلمه بگوییم: «ببخشید» مگر می شود عمری را هدر داد و خوشبختی را گرفت و باز هم گفت: «جبران می کنیم» «قیصر ایمن پور»

همسفر جاده دلتنگی

حرف های خود را بیهوده تلف کسانی نکنید که سزاوار سکوتتان هستند. گاهی قدرتمندترین حرفی که می توانید بزنید این است که اصلا چیزی نگویید ...

همسفر جاده دلتنگی

آدم ها می خواهند بدانند که دوست داشته می شوند و قدرشان دانسته می شود. پس حتما به عزیزانتان بگویید که دوستشان دارید، شاید هرگز متوجه نشوید که چقدر نیاز به شنیدنش دارند.